ENSR —  SØRKJOSEN Sørkjosen

ENSR AD 2.1  Flyplassindikator og navn

ENSR —  SØRKJOSEN Sørkjosen

ENSR AD 2.2  Flyplassens geografiske og administrative data

NORSK/ENGLISH
1

ARP koordinater og beliggenhet på AD

694712N 0205735E

REF AD 2 ENSR 2-1

2

Retning og distanse fra by

1.7 NM NW from Storslett

3

ELEV/REF TEMP

16 FT / 16.4°C

4

Geoid undulation at AD ELEV PSN

92 FT

5

MAG VAR / Annual Change

10.7°E (2020) / 0.3°E

6

AD Administrasjon

Adresse

Avinor
9152 Sørkjosen
Norge

 

Telefon

(+47) 67 03 48 05 ADMIN

 

Fax

NIL

 

E-mail address

NIL

 

Web page

NIL

 

AFS/AFTN

ENSRZTZX

7

Type trafikk tillatt (IFR/VFR)

IFR - VFR
8

RMK

AD reference code:

RWY 14: Code 2C, non-instrument

RWY 32: Code 2C, non-instrument

ENSR AD 2.3  Åpningstider

NORSK/ENGLISH
1

AD Administrasjon

REF AIS Portal www.avinor.no/ais

2

Toll og innreisekontroll

REF AIS Portal www.avinor.no/ais

3

Helse og karantene

NIL

4

AIS briefing office

CENTRAL AIS AT ENGM

H24

TEL: +47 64 81 90 00, E-mail: ais@avinor.no

5

ATS reporting office (ARO)

NIL

6

MET briefing office

NIL

7

ATS

REF AIS Portal www.avinor.no/ais

8

Tanking

REF AIS Portal www.avinor.no/ais

9

Handling

REF AIS Portal www.avinor.no/ais

10

Security

REF AIS Portal www.avinor.no/ais

11

Avising

REF AIS Portal www.avinor.no/ais

12

RMK

NIL

ENSR AD 2.4  Handlingtjeneste og utstyr

NORSK/ENGLISH
1

Utstyr for godsbehandling

NIL

2

Typer brennstoff/olje

Jet A1

3

Tanking utstyr/kapasitet

NIL

4

Avisingsutstyr

AVBL

5

Hangarplass for besøkende ACFT

NIL

6

Reparasjonsmuligheter for besøkende ACFT

NIL

7

RMK

Hot refuelling ikke AVBL unntatt for SAR HELI. For MIL OPER, kontakt MIL WING OPS.
/

Hot refuelling not AVBL except for SAR HELI. For MIL OPER, contact MIL WING OPS.

ENSR AD 2.5  Passasjer fasiliteter

NORSK/ENGLISH
1

Hotell

På Storslett/Sørkjosen /

At Storslett/Sorkjosen

2

Restauranter

På Storslett/Sørkjosen /

At Storslett/Sorkjosen

3

Transportmuligheter

Taxi

4

Legehjelp

På Storslett /

At Storslett

5

Bank/Post

På Storslett/Sørkjosen /

At Storslett/Sorkjosen

6

Turistkontor

På Storslett /

At Storslett

7

RMK

NIL

ENSR AD 2.6  Brann- og redningstjeneste

NORSK/ENGLISH
1

Lufthavnkategori for brann- og redningstjeneste

CAT 4 : REF AIS Portal www.avinor.no/ais

2

Redningsutstyr

AVBL

3

Fjerning av havarerte ACFT

O/R

4

RMK

NIL

ENSR AD 2.7  Sesongmessig anvendelse - rydding

NORSK/ENGLISH
1

Type utstyr

Snøryddingsutstyr /

Snow removal EQPT

2

Brøyteprioritet

REF AD 1.2

3

RMK

NIL

ENSR AD 2.8  Oppstillingsplass, taksebaner og kontrollpunkter

NORSK/ENGLISH
1

Oppstillingsplass overflate og styrke

ASPH PCN- 15 / F / B / X / U

2

TWY bredde, overflate og styrke

TWY A, B, WID 15 M, ASPH, PCN-15/F/B/X/U, reference code C

3

ACL, beliggenhet og ELEV

ACFT stand 1, 694707.29N 0205732.35E, ELEV 11 FT, reference code C

ACFT stand 2, 694708.36N 0205730.87E, ELEV 11 FT, reference code C

ACFT stand 3, 694709.84N 0205729.42E, ELEV 10 FT, reference code C

4

INS kontrollpunkt, beliggenhet og ELEV

REF ACFT Stands

5

RMK

NIL

ENSR AD 2.9  Lede-/kontrollsystem og merking

NORSK/ENGLISH
1

Merking av ACFT oppstillingsplass, TWY ledelinjer og visuelle docking/PRKG ledesystem

TWY : Taxi guide lines at all intersections with TWY and RWY, and at all holding positions.

Apron : Guide lines on apron

2

RWY/TWY merking og LGT

RWY marking
RWY: THR, designator, siktepunkt, CL og kant. /
THR. designation, aiming points, CL and edge.

RWY LGT
RWY: THR, CL, EDGE, END, AIM

TWY marking
TWY: CL, edge, HLDG PSN and RWY AHEAD

TWY LGT
TWY: EDGE

3

Stopplysrekke

NIL

4

RMK

NIL

ENSR AD 2.10  Flyplasshinder

Hinderdata tilgjengelig på www.avinor.no/ais

ENSR AD 2.11  Tilgjengelig meteorologisk informasjon

NORSK/ENGLISH
1

Ansvarlig enhet

Værvarslinga for Nord-Norge / MWO Tromso TEL (+47) 77 62 13 00

2

Tjenestetider

H24

3

Ansvarlig for utarbeidelse av TAF, Gyldighetsperiode

NIL

4

Landingsvarsler

NIL

5

Briefing

TEL MWO Tromso

6

Dokumentasjon, Språk som benyttes

Plain language, tabular form, Norwegian/English

7

Karter

REF GEN 3.1 and GEN 3.5

8

Tilleggsutstyr

REF GEN 3.5

9

ATS-enhet med INFO

Sørkjosen AFIS

10

Tilleggsopplysninger

NIL

ENSR AD 2.12  Rullebanens fysiske karakteristika

RWYBRG GEODMN
(M)
SFC - RWYTHR COORDRWY end COORDRWY SFC end COORDTHR GUND (FT)THR ELEV (FT)RWY/RESA Slope
Styrke
1234567

14

154.11°

1014 x 30

ASPH , Grooved

PCN- 15 / F / B / X / U

694726.84N 0205714.04E

694703.63N 0205746.61E

694659.20N 0205752.83E

92.4

11.1

REF AOC-A

32

334.12°

694701.02N 0205750.28E

694724.22N 0205717.71E

694728.64N 0205711.52E

92.5

16.5

RWYRESA overrun (M)RESA undershoot (M)CWY (M)Strip (M)OFZRMK
189101112

14

120 x 80

120 x 80

-

1014 x 140

-

 

NIL

32

120 x 80

-

-

-

 

NIL

ENSR AD 2.13  Kunngjorte banelengder

RWY

TORA (M)

ASDA (M)

TODA (M)

LDA (M)

RMK
123456
14 861 861 861 799

NIL

32 862 862 862 799

NIL

Reduced (Alternate) Take-off PSN
RWYTKOF PSN
(Intersection)

TORA (M)

ASDA (M)

TODA (M)

RMK
12345

NIL

ENSR AD 2.14  Innflygings- og banelys

RWYAPCH LGT
type/
LEN INTST
THR LGT
colour
WBAR
VASIS
PAPI
(MEHT)
TDZ
LGT
LEN
RWY CL LGT
LEN, spacing,
colour, INTST
RWY edge LGT
LEN, spacing,
colour, INTST
RWY end LGT colour
WBAR
RESA
LGT
LEN,
colour
RMK
12345678910

14

CAT I

300 M

LIL/LIH

Green

WBAR

PLASI

Right 4.5°

( 27 FT)

Screen height

46 FT

NIL

890 M, 60 M

White

LIM

530 M, 60 M White,
270 M, 60 M Yellow

LIH

Red

WBAR

NIL

APCH: XBAR at 300 and 150 M FM THR. Innermost LGT flush with surface, 60 and 30 M FM THR. CL LGT at intervals of 60 M. XBARS and CL LGT are LIL. All LIH off-set 10° E of RCL. Balked LDG guidance LGT located 280 M after THR

PAPI: PLASI: the approved area is centred along a line 5° E of RCL.

32

CAT I

210 M

LIL/LIH

Green

WBAR

PLASI

Left 4.5°

( 25 FT)

Screen height

42 FT

NIL

890 M, 60 M

White

LIM

530 M, 60 M White,
270 M, 60 M Yellow

LIH

Red

WBAR

NIL

APCH: XBAR at 150 M FM THR. Innermost LGT flush with surface, 60 and 30 M FM THR. CL LGT at intervals of 60 M. Outer XBAR and CL LGT also LIL. 5 circling LGT right base SSE. Sequenced flashing LGT on CL. Balked LDG guidance LGT located 280 M after THR

PAPI: Dual PLASI. Visible in sector 300°-334°. Limited to DME 1.4 SR. Restrictions apply for use, REF AD 2.23.

ENSR AD 2.15  Annen belysning, sekundærstrømkilde

ENGLISH
1

ABN/IBN plassering, karakteristika og tjenestetider

NIL

2

LDI/Anemometerplassering og LGT

LDI: NIL

Anemometer: Skålkorsanemometer 130 M SW for THR RWY 14.
Skålkorsanemometer 65 M NW for THR RWY 32
/

Cupanemometer 130 M SW of THR RWY 14.
Cupanemometer 65 M NW of THR RWY 32

3

TWY kant- og senterlinjelys

Edge:

All TWY

  

CL:

NIL

4

Sekundærstrømkilde / Omkoblingstid

Automatisk omkoblingstid 15 SEC /

Automatic switch-over time 15 SEC

5

RMK

NIL

ENSR AD 2.16  Helikopterlandingsplass

ENGLISH
1

Coordinates TLOF or THR of FATO

NIL

 

Geoid undulation

NIL

2

TLOF and/or FATO elevation

NIL

3

TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking, lighting

NIL

4

True BRG of FATO

NIL

5

Declared distance available

NIL

6

APP and FATO lighting

NIL

7

RMK

NIL

ENSR AD 2.17  ATS luftrom

NORSK/ENGLISH
1

Navn og utstrekning

Sørkjosen TIZ

700230N 0205400E - 700030N 0212400E - 694500N 0211000E - 694330N 0210000E - 694500N 0205100E - 695000N 0204400E - (700230N 0205400E)

2

Vertikal utstrekning

GND to 4500 FT AMSL

3

Luftromsklasse

G

4

Kallesignal for lufttrafikktjenesteenhet, språk

Sørkjosen Information

English

5

Gjennomgangshøyde

7000 FT

6

Tjenestetider

REF AIS Portal www.avinor.no/ais

7

RMK

Two-way radio communication required within HR of operation for the ATS unit, REF ENR 1.4

ENSR AD 2.18  ATS kommunikasjonshjelpemidler

Service DesignationCall SignFREQHRRMK
12345

AFIS

Sørkjosen Information

119.600 MHZ

HO

VDF: VDF AVBL. VDF not approved in sector QDM 000° - 155°

  

121.500 MHZ

HO

NIL

ENSR AD 2.19  Radionavigasjons- og innflygingshjelpemidler

Type, CAT (VAR)IDFREQHRPSNDME
ELEV
RMK
1234567

LOC RWY 14

(VAR: 11°E/2020)

SR

109.300 MHZ

H24

694727.38N 0205704.23E

 

ILS CAT NOCAT, 182.3° MAG, 38.9° offset

LOC not to be used outside 10° on either side of LOC front course

DME RWY 14

SR

CH 30X

H24

694727.56N 0205700.84E

35 FT

( Sørkjosen )

Paired LOC SR

NDB

HTK

378.000 KHZ

H24

695534.98N 0210010.90E

 

( Hestvik )

FRA I

ENSR AD 2.20  Lokalt lufthavnreglement

1  AD tilgjengelighet
1.1 AD godkjent for:
 • VFR-flyginger i dagslys og mørke,

 • IFR-flyginger.

1.2 Med unntak av nødsituasjoner tillates ikke AD brukt av CIV eller MIL ACFT med vingespenn utover 26 M. Unntak utover dette vil ikke bli gitt.
1.3 Generell tillatelse: Piloter med PFLY-kort utstedt av Avinor, som opererer i henhold til reglene i AD 1.1 para 1.2 og 1.3 kan bruke AD når denne er stengt, unntatt i perioden 2200 - 0600 UTC.
1.4 For tillatelse til øvrig bruk utenfor publiserte åpningstider, REF AD 1.1 para 1.3, send søknad til AD ADMIN, REF ENSR AD 2.2.
2  Særskilte krav til flyoperatører som skal utøve ervervsmessig lufttransport på Sørkjosen lufthavn
2.1 Flyoperatør skal sette krav til fartøysjef; rute- og flyplass-klassifisering i samsvar med EASA AMC1 ORO.FC.105. Kravene skal være som for flyplasskategori C.
2.2 Flyoperatør skal sette særskilte krav til begrensninger med hensyn til høydevind.
2.3 Flyoperatør uten godkjenning for bratt innflyging skal beskrive hvorledes en skal forholde seg til visuelle hjelpemidler.
2.4 Utflygingsprosedyrer/avgangsminima/vektanalyser skal være utarbeidet.
2.5 Flyoperatør skal dokumentere etterlevelse av ovenstående krav til Luftfartstilsynet minst 14 dager før operasjonene starter. Luftfartstilsynet vil evaluere dokumentasjonen og, dersom kravene tilfredsstilles, utstedes en samsvarsattest. Flybesetningen skal, på forespørsel fra den lokale flyplassmyndighet eller representant for Luftfartstilsynet, kunne fremvise en kopi av denne attesten.
2.6 Dobbel-PLASI RWY 32 er kun tilgjengelig for operatører som tilfredstiller ovennevnte krav og som i tillegg har terrengvarslingssystem samt godkjenning for bratt innflyging.
3  Tilleggskrav
3.1 Luftfartstilsynet har publisert en forskrift med tilleggskrav for ervervsmessige luftfartsoperasjoner på kortbaner.
Referanse til denne forskriften finnes i AIP GEN 1.6
4  Område for motorkjøring og -testing
4.1 Motorkjøring utover tomgang utføres ved RWY end / vendehammer RWY 14/32, avhengig av RWY i bruk.

ENSR AD 2.21  Støyforebyggende regler

NIL

ENSR AD 2.22  Operative bestemmelser

1  Prosedyre ved redusert sikt
1.1 Merking og lys REF ENSR AD 2.9, 2.14 og AD 2 ENSR 2-1
1.2 RVR 800 M og mindre:
 • Alternativ strømkilde sikrer reaksjon i løpet av 1 - ett - sekund,

 • Kun 1 - ett - luftfartøy på manøvreringsområdet om gangen.
  Ingen biler tillatt på manøvreringsområdet unntatt biler som utfører lede- eller RVR-tjeneste.

1.3 RVR 550 M og mindre:
 • LVP er ikke etablert. Ingen flybevegelser tillates.

2  Sambandssvikt
2.1 Ved svikt i sambandet under VFR flyging i TIZ (REF
AD 2 ENSR 6 - 1):
 1. Squawk 7600,

 2. Fortsett via ruter som vist på kart AD 2 ENSR 6 - 1 og
  hold i 750 FT,

 3. Blink med LDG LGT,

 4. Se etter lyssignal fra TWR.

ENSR AD 2.23  Annet

1  Avvik fra ICAO Annex 14 SARPS
1.1 ACFT på oppstillingsplass utgjør et hinder på sikkerhetsområdet.
REF para 3.4.6 og 9.9
1.2 Helling på deler av sikkerhetsområdet og RESA overskrider kravet,
REF para 3.4.3, 3.4.15, 3.5.9 og 3.5.10
1.3 RESA foran THR RWY 32 er ikke etablert, REF para 3.5.3
1.4 Siktepunktene er 150 M fra THR, REF para 5.2.5.3.
1.5 “RWY AHEAD” brukes som obligatorisk instruksjonsmerking, REF para 5.2.16.
1.6 PLASI benyttes som visuelt glidebaneanlegg, på høyre side.
REF para 5.3.5.4 og 5.3.5.27
1.7 THR-lys består kun av “wing bars”, REF para 5.3.10.5.
1.8 RWY-endelys består kun av “wing bars”, REF para 5.3.11.3.
1.9 Venteposisjonsskilt er ikke belyst i henhold til kravet,
REF para 5.4.1.7
1.10 Lys for avbrutt landing er installert i stedet for enkle landingssonelys, REF kapittel 5.3.14.
2  Innflygings- og rullebanelys
2.1 Innflygingslysene og lysene på landingsområdet kan tennes automatisk, REF AD 1.1.
2.2 «Balked LDG guidance lights» installert, 2 Y LGTS utenfor begge sider av RWY i en gitt avstand etter THR, REF AD 2.14.10.
3  Advarsel
3.1 Moderat, av og til sterk, turbulens samt vindskjær kan forekomme på sluttinnlegget til RWY 15 og 33 ved vind SW-W på over 40 KT. Turbulensen minker ofte på siste del av sluttinnlegget, dette kan gi negativt vindskjær.
3.2 I muntlig kommunikasjon fra lufttrafikktjenesten, inkludert ATIS, oppgis magnetisk vindretning.
I skriftlig kommunikasjon, METAR, SPECI og TAF, oppgis geografisk vindretning. Det vil derfor være forskjell på vindretningen som oppgis muntlig av lufttrafikktjenesten, inkludert ATIS, og den vindretning som oppgis i skriftlig form.

ENSR AD 2.24  Tilhørende kart

Chart NameSide/Page

Aerodrome Chart

AD 2 ENSR 2 - 1

Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A - RWY 14

AD 2 ENSR 3 - 1

Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A - RWY 32

AD 2 ENSR 3 - 3

RNP-A

AD 2 ENSR 5 - 1

RNP-A Recommended coding

AD 2 ENSR 5 - 2

LOC-B

AD 2 ENSR 5 - 3

Visual Approach Chart - ICAO

AD 2 ENSR 6 - 1